Miljö

Alla bryr vi oss om vår miljö, så vi även vi på Tinter.

Våra leverantörer är alla certifierade enligt ISO 14001. Vår största leverantör, Akzo Nobel, har under flera år legat på första platsen på Dow Jones Sustainability Index. En plats som visar att det är det kemiföretagat i hela världen som långsiktigt lägger mest och bäst resurser på att tänka ekologisk hållbarhet, globalt sett!

Själva jobbar vi med miljö efter våra egna förutsättningar. Vi har sedan många år ett väl fungerande aktivt miljöarbete. Här tar vi hänsyn till energibesparing, återvinning och avfall men fram för allt vill vi hjälpa till att presentera miljövänliga målningssystem. Genom att presentera färgsystem som är mindre miljöbelastande vill vi hjälpa våra kunder med konkurrentfördelen, att arbeta mot en hållbarare värld.