SMÄLTLIM A-136M, LJUSGUL

Gå till startsidan för att registrera ett konto om ni inte redan är kund

Användning:   Limning av kartonger

Egenskap:       Höga egenskaper, kort öppentid och hög temperaturstabilitet

Typ:                    meO-PO polymer

Kulör:               Gul

Förpackning: 20 kg

Teknisk data Värde Metod
Viskositet 850 – 1050 mPas Brookfield 180°C, TR9-100 rpm
Smältpunkt 100 – 110°C UNE-EN 1238
Öppet tid Kort
Appliceringstemp 160 -190°C

 

Artikelnr: TEA136M Kategori:

Beskrivning

Tekniskt datablad:

Termolite A-136M