Hardener 2520

Härdare 2520

Kategori:

Produktbeskrivning

PRF-system 2520 för limträbalk

Kombinationen kan användas vid tillverkningav dörrar, laminering, fingerskarv och andra applikationer inom den träbearbetande industrin där det ställs höga höga krav på vatten- och värmebeständighet i limfogen.

Systemet har korta presstider även vid låga presstemperaturer.