Jotun

Jotun är en global producent av färg med goda positioner inom segmenten pulver,dekorativ, marin och rostskydd. Jotun har produktion i 33 och är representerat i 50 länder.

Jotun Protective Coatings Master of mastics. Vision: Att växa genom att överträffa kundens förväntningar. Jotun är internationellt erkänd för sina masticproducter med lågt innehåll av lösningsmedel och mycket vätande egenskaper. För att möta VOC-direktivet har JPC dessutom lanserat sitt WaterFine program, som är ett komplett vattenburet korrosionsskyddsprogram med Norsok godkännande.